Różowy Wodnik” 
portal społeczno-kulturalny
adres redakcji: 
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 165/200

 Redaktor naczelna: Daria Galant
 z-ca redaktor naczelnej: Rozalia Nortman
    Wydawca: Instytut DG
 07-210 Długosiodło, ul: Folwark 4

Redakcja: dr hab. Agnieszka Kuniczuk- Trzcinowicz (literaturoznawca, krytyk literacki), red. Beata Banasiewicz, red. Agnieszka Nawrocka, fotoreporter Artur Obielecki, Basia Narywczak (korekta). Współpraca: Emil Warner, Karina Musiał- Błajszczak, Weronika Nortman (dział młodzieżowy), korespondenci zagraniczni.

Kontakt do redakcji:

  • listownie: „Różowy Wodnik”- czasopismo społeczno- kulturalne . 07-210 Długosiodło, ul: Folwark 4,
  • mailowo- Wydawca Instytut DG: dariaart@poczta.fm
  • telefonicznie: 664 115 113

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania, korygowania i skracania tekstów, nadawania nowych tytułów, zmiany tytułów, zmiany i nadawania śródtytułów oraz odmowy publikacji nadesłanych materiałów.